Huisstijl Interstedelijk Studenten Overleg (ISO)


Het Interstedelijk Studenten Overleg is de grootste landelijke studentenorganisatie van Nederland en behartigt de algemene belangen van bijna 730.000 studenten aan universiteiten en hogescholen. Ik mocht het volledige ontwerp voor alle interne documenten verzorgen.